Uho, grlo i nos011 / 30 18 333
Pedijatrija011 / 26 04 934
Interno011 / 26 04 111

Stalno zaposleni
doktori

Dr Žutić Branimir

Dr Branimir Žutić je rođen u Beogradu. Završio je Osnovnu školu "Vuk Karadžić" kao vukovac, a zatim IX beogradsku gimnaziju kao odličan učenik. Godine 1968. upisuje Medicinski fakultet u Beogradu koji završava sa visokim prosekom, i u najkraćem roku završava studije (diplomirao je januara 1974). U toku studija nije pao niti jedan ispit. U prvoj i drugoj godini je sve ispite položio u junskom ispitnom roku a u trećoj i četvrtoj dao uslov za upis u narednu godinu. Po završetku fakulteta zapošljava se na ORL odeljenu bolnice "Dr Dragiša Mišović - Dedinje" gde je specijalizirao ORL. Bio je poznat po tome što je svakodnevno obavljao veliki broj operacija i što su ispred njegove ordinacije uvek bili ogromni redovi. Od 1994. počinje u svoje slobodno vreme da radi kao konsultant u privatnim poliklinikama i ordinacijama u Beogradu. U vreme kada je odlučio da napusti bolnicu i da otvori svoju ORL ordinaciju radio je kao konsultant u 16 privatnih medicinskih ustanova. Aprila 2001, posle 28 godina rada u "Dr Dragiša Mišović - Dedinje", on napušta bolnicu da bi otvorio svoju ORL ordinaciju. Nastavlja da operiše, samo sada po privatnim bolnicama. U jesen 2004. otvara svoju privatnu ORL bolnicu u kojoj stvara uslove za rad i za boravak pacijenata kakve je oduvek želeo da ima.

Dr Gaćeša Dejan

Rođen je 1972. godine. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Specijalizaciju iz otorinolaringologije je obavio na "Vojno Medicinskoj Akademiji" (VMA) u Beogradu. Nakon specijalizacije 2009 završava i subspecijalizaciju iz audiologije/neurootologije na medicinskom fakultetu univerziteta u Beogradu. Posle obavljenog staža na VMA prelazi da radi u Dom Zdravlja Dr Ristić a od 2007 postaje član kolektiva Specijalne bolnice Dr Žutić. U međuvremenu dobija odobrenje Ministarstva zdravlja da upiše subspecijalističke studije iz audiologije/neurootologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu koje trenutno pohađa.

Dr Mirčetić Nikola

Rođen 1972. godine u Beogradu. Završio Zemunsku Gimnaziju 1991. sa odličnim uspehom i upisao studije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Specijalizaciju iz otorinolaringologije je obavio na Insitutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić", Novi Beograd. U istoj ustanovi radio 13 godina - obavljao preglede i vršio operacije. Specijalista ORL od novembra 2005. Usavršavanja: kursevi iz preparacije temporalne kosti VMA Beograd 2005, Istanbul Turska 2006, i Novi Sad 2007. Kursevi iz endoskopije i ekstrakcije stranih tela disajnih organa kod dece: Srebrno jezero, Srbija 2012, i Zagreb Hrvatska 2013. Kurs za implantaciju BAHA aparata Novi Sad 2009.

Dr Vračarić Ljiljana

Dr Vračarić Ljiljana je po struci lekar specijalista interne medicine. Specijalizaciju je završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1991. godine. Takođe ima i položen magistarski ispit iz endokrinologije na Institutu za endokrinologiju KBC. Radila je na Institutu za nuklearne nauke u Vinči, u Domu Zdravlja Zemun kao i u nekoliko eminentnih privatnih klinika (Bel Medic, Klinika Miloš...). Obavljala je poslove iz oblasti kardiologije i endokrinologije, vodila i savetovalište za dijabetes i uspešno radila u internističko-kardiološkoj ordinaciji.

Dr Nestorović Branka

Dr Nestorović Branka je po struci lekar specijalista pedijatrije. Specijalizaciju pedijatrije je završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1994. godine. Takođe ima završenu i edukaciju iz "Ultrazvuka u pedijatrijskoj radiologiji" (što podrazumeva rad ultrazvuka kukova kod beba, ultrazvuk abdomena i CNS-a). Radila je u Domu Zdravlja Dr Sima Milošević na Čukarici, prvobitno kao terenski lekar, potom lekar opšte medicine, a posle specijalizacije na predškolskom dispanzeru. Poslednjih pet godina njenog rada u Domu Zdravlja Dr Sima Milošević bila je načelnik svog odeljenja - dečijeg dispanzera u Žarkovu. Godine 2009. se odlučuje da pređe u privatnu praksu i počinje da radi na Pedijatriji Dr Žutić.

Dr Veljković Predrag

Dr Predrag Veljković je po struci lekar specijalista za dečije bolesti-pedijatar. Rođen 1970. godine u Beogradu. Završio Prvu beogradsku gimnaziju sa odličnim uspehom, nakon čega upisuje osnovne studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je i diplomiaro 1996. godine. Stručni ispit položio 1997. godine. Specijalizaciju iz pedijatrije položio 2003. godine na UDK-Tiršova. Položen subspecijalistički ispit iz pulmologije 2009. godine. Radio je u Domu Zdravlja "Voždovac" na odeljenju pedijatrije, a od 2003. godine zaposlen u Dečijoj bolnici za plućne bolesti i TB pri KBC Dr Dragiša Mišović. Član Evropskog respiratornog duštva(ERS), član presedništva pedijatrijske sekcije SLD. Redovan učesnik domaćih i međunarodnih kongresa. Veliko iskusto u radu sa ambulatnim i hospitalizovanim pacijentima.

Dr Leković Ljiljana

Dr Ljiljana Leković je lekar specijalista pedijatar sa tridesetogodišnjim radnim iskustvom u primarnoj pedijatrijskoj praksi. Specijalizaciju pedijatrije je završila na Univerzitetskoj Dečijoj Klinici Medicinskog Fakulteta u Beogradu 1994. godine. Ima završenu edukaciju iz "Ultrazvuka u pedijatrijskoj radiologiji" i radi ultrazvučni pregled kukova u okviru preventivnih sistematskih pregleda u prvoj godini života. Autor je brojnih stručnih radova, poslednji  je prezentovan na svetskom kongresu 2011. sa temom "Skrining na razvojni poremećaj kuka - iskustva sa ovih prostora u radu iz ambulante". Aktivno prati novine  u pedijatriskoj praksi na domaćim i stranim kongresima. Radni staž provela je u radu sa decom kako u ambulanti tako i na terenu. Sa završenim tečajem iz pedijatrije na "Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta" započela je lekarsku karijeru u školskom dispanzeru Doma Zdravlja "Sopot", potom u Domu zdravlja "Novi Beograd", a poslednjih sedam godina provela je razvijajući pedijatrijsku sluzbu Doma zdravlja "Dr.Ristić". Od početka 2013. je član našeg pedijatrijskog tima.

Dr Ana Marjanović

Rođena je 1968. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju (današnju 3. beogradsku) završava sa odličnim uspehom i nakon toga upisuje Medicinski fakultet. Fakultet završava 1994. godine i zapošljava se u školskom dispanzeru Doma zdravlja Palilila 1995. godine. Specijalistički staž obavlja na Dečijoj Univerzitetskoj klinici gde je 2001. godine položila specijalistički ispit iz pedijatrije. Prelazi u Dom zdravlja Voždovac 2002. godine, u školski i predškolski dispanzer. U ordinaciji Žutić je zaposlena od Februara 2017. godine.


Konsultanti

Pedijatrija

Interno

ORL